STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

 

  voorzitter (vacature)

 

 

 

 

 

  Nico Damen, secretaris, web beheer en beweegbegeleider

  Kluizenaarstraat 31

 

  5641HE Eindhoven
  T: 040 2815633   

 

  M: 06 48069656       
  

 

   Antoon Weemers, penningmeester
  Landleven 226
  5658 HZ  Eindhoven
  T: 040 2550678
 
  Rekeningnummer: NL23INGB0004225508 

 

  t.n.v. EINDHOVENSE HART TRIM STICHTING.


 

  Door van Os, bestuurslid
 


  Peter Ploegmakers, bestuurslid


  Margriet Aelberts, notulist

 

Redactie Hartennieuws

Peter Ploegmakers                                                                                                                                  


Pieter Huyssensweg 3                                                                                                                                                      

 

5624 AK  EINDHOVEN                                                                                                                                                

 

T: 040 2445256                                                                                                                                                                                     

 

E: ploegmakers@planet.nl                                                                                                                                                                                

 

Hans van der Dennen, vormgeving & opmaak                                                                                                     


 

Bestuursvergaderingen van 20.00 tot 22.00 uur.

Elke eerste maandag van de maand in het sportseizoen.

 

 

 

 

Privacy protocol (pdf)

Doelstelling (pdf)

Beleidsplan (pdf)

Jaarverslag (pdf)

Beloningsbeleid (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

  RSIN: 8160.64.131 

  Wij voldoen aan de eisen van ANBI.

  Wij zijn een "Algemeen Nut Beogende Instelling":

 

ninebits