STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

  Voorzitter (VACATURE)

 

 

 

 

  Nico Damen, secretaris, webbeheer en beweegbegeleider

  Kluizenaarstraat 31

 

  5641HE Eindhoven
  T: 040 2815633   

 

  M: 06 48069656          


   Antoon Weemers, penningmeester/voorzitter a.i.


  Landleven 226
  5658 HZ  Eindhoven
  T: 040 2550678
 
  Rekeningnummer: NL23INGB0004225508 

 

  t.n.v. EINDHOVENSE HART TRIM STICHTING.


 

  Door van Os, bestuurslid
 


  Peter Ploegmakers, bestuurslid


  Margriet Aelberts, notulist

 

Redactie Hartennieuws

Peter Ploegmakers                                                                                                                                  


Pieter Huyssensweg 3                                                                                                                                                      

 

5624 AK  EINDHOVEN                                                                                                                                                

 

T: 040 2445256                                                                                                                                                                                     

 

E: ploegmakers@planet.nl                                                                                                                                                                                

 

Hans van der Dennen, vormgeving & opmaak                                                                                                     


 

Bestuursvergaderingen van 20.00 tot 22.00 uur.

Elke eerste maandag van de maand in het sportseizoen.

 

  

Privacy protocol (pdf)

Doelstelling (pdf)

Beleidsplan (pdf)

Jaarverslag (pdf)

Beloningsbeleid (pdf)

 

 

 

 

  Wij voldoen aan de eisen van ANBI. 

      

 

 RSIN: 816064131 

  

  Wij zijn een "Algemeen Nut Beogende Instelling":

 

ninebits