STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

Hoe kunt u zich aanmelden als deelnemer van de E.H.T.S.?

Vraag eerst aan uw cardioloog of huisarts of u mag gaan sporten, vinden zij het goed dan nodigt de EHTS u uit om op een van onze locaties te komen kijken, samen met uw partner, om een praatje met u te maken over het verdere verloop om uw conditie weer op pijl te brengen.

U kunt dan tevens zien hoe de voortzetting van bewegen in groepsverband verloopt, als u er iets voor voelt, dan nodigen wij u uit om een keer mee te doen.

Na afloop van het spel en sport gebeuren, krijgt u nog een kort gesprek hoe het is gegaan, is deze bewegingsvorm iets voor u, dan overleggen wij met u, welke groep het beste is om ingedeeld te worden.

U krijgt van ons dan een inschrijfformulier zelf (te printen pdf) mee, dat u bij een volgende sportmiddag of -avond kan inleveren bij een van de bestuursleden, die bij iedere sportmiddag/-avond aanwezig is.

Wat zijn de kosten? 

Omdat wij een stichting zijn en met vrijwilligers werken die allen bevoegd zijn om met hoofd- hart- en vaatpatienten te werken kunnen wij uw bijdragen zo laag mogelijk houden.

Het inschrijfgeld is 20,- inclusief poloshirt met E.H.T.S.-logo en roepnaam. Dit bedrag moet worden voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier. Nabestellingen zelf (te printen pdf) van een polo kan bij het secretariaat, kosten nieuw shirt met logo en roepnaam 18,-.

Bijdrage sport en spel 

45,- per kwartaal

180,- per jaar*
*Dit betekent voor 10 maanden sporten, 18,- per maand.
Dit is 4,50 per les van 90 minuten.

Wij als stichting vinden het wenselijk dat u de kwartaal termijnen periodiek overschrijft middels een periodieke overschrijvingsopdracht die u aan uw bank verstrekt op de
data 1 januari, 1 april, 1 juli en per 1 oktober. 
 
Ten name van: EINDHOVENSE HARTTRIM STICHTING, IBAN: NL23INGB0004225.508. BIC: INGBNL23  

Wij sporten i.v.m. zomervakantiesluiting gemeentelijke sportaccommodaties niet in de maanden juli en augustus.

  

De eerste 2 kennismaking lessen van 90 minuten zijn gratis.

 

Sporten geschied geheel op eigen risico!   

Met ingang van 1 januari 2015 zullen leden die om gezondheidsredenen minimaal 3 maanden niet kunnen en mogen sporten na het lopende kwartaal vrijgesteld worden van contributie tot het moment van vrijgave. Ofschoon de huur van de accommodatie en heel logisch de vergoeding voor onze instructeurs normaal doorlopen hebben we toch gemeend om voor diegene die dit wenselijk achten deze regel in te voeren, wel met de restrictie dat u de penningmeester de Antoon Weemers hiervan in kennis stelt. 

Te koop

Bodywarmer lichtgrijs met logo EHTS

Alle maten, merk Lemon & Soda. Prijs op aanvraag.

 

Sporttas/rugzak licht grijs met logo EHTS

Prijs op aanvraag.

Bestellen per mail via het secretariaat. Betaling vooraf bij bestelling over te maken t.n.v. E.H.T.S.  

 

 

ninebits