STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

 

Van oorsprong is (E.H.T.S) Eindhovense Hart Trim Stichting in 1980 opgericht ter voortzetting van de revalidatieperiode die hoofd-, hart- en/of vaatpatienten na behandeling hebben ondergaan. Daar echter steeds meer de noodzaak van bewegen ter voorkoming van boven genoemde kwalen wordt aangetoond, heeft E.H.T.S. zijn deuren voor alle mensen die hun conditie willen verbeteren dan wel behouden open gesteld.

Het uit te voeren programma bestaande uit rek- strek- en conditionele speloefeningen is zodanig gevarieerd dat alle spieren en gewrichten die moeten zorgdragen voor een gezond lichaam optimaal functioneren. Betekent ook normaliseren van de bloeddruk, verbeteren van opname suikers in de cellen (preventie diabetes), aerobe capaciteit, hartfunctie en toename van goede HDL-cholesterol. Maar ook afname totale cholesterol, lichaamsgewicht en stress.

E.H.T.S. tracht dan ook deze doelen te bereiken door:

- Onder deskundige begeleiding wekelijks een sport en spel middag/avond te organiseren.

- Voorlichting- en reanimatiecursussen te verzorgen.

- Contacten te leggen met organisaties en instellingen met gelijke doelen.

- Adviezen in te winnen bij de van toepassing zijnde specialismen in ziekenhuizen, revalidatiecentra e.d.

Hiertoe is de stichting aangesloten bij de overkoepelende organisatie Harteraad en heeft nauwe contacten met de Nederlandse Hartstichting. Om geen afbreuk te doen aan de primaire doelstelling hebben de sportbegeleiders een diploma of certificaat van De Hart & Vaatgroep of HIB Stichting Hart in Beweging, fusiepartner van Harteraad. Voor o.a. hartrevalidatie en zien zij nauwlettend toe dat geen overbelasting plaats vindt en eenieder, afhankelijk van zijn/haar kunnen de rust krijgt die nodig wordt geacht.

Zo u ziet, voor u is E.H.T.S. (folder) het ideale concept.

Voor folder (3-luik folder) en voor overige informatie zie CONTACT rechtsboven.

Aangesloten bij:

Harteraad, Den Haag.

Eindhovense Sportraad.  

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst

Proclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd is, onvolledig of incorrect. De samenstellers van de website zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige informatie op www.ehts.nl.


ninebits