STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

Sponsor onze stichting met een advertentie op onze website en informatieblad "Hartennieuws".  

Wat krijgt de sponsor hiervoor terug?

Een jaar lang een vermelding op onze website. En om het nog aantrekkelijker te maken, plaatsen we ook maar liefst een jaar lang een advertentie in ons informatieblad "Hartennieuws".

Wat kost u dit allemaal?

Advertentiekosten per pagina Hartennieuws

Hele pagina omslag pagina 4                           200,--

Hele pagina omslag pagina 2 of 3                    150,--

Hele pagina binnenwerk                                  100,--

Halve pagina binnenwerk                                  50,--

Kwart pagina binnenwerk                                  25,--

Dus voor een bedrag vanaf 25,-- per jaar geniet u al deze voordelen en u draagt bij aan een gezonde en sociale vrijetijdsbesteding voor mensen die na of tijdens hun ziekte hier zo ontzettend naar uitzien.

Ook voor de volgende jaren hopen wij op uw sponsoring te mogen rekenen.

Wij vertrouwen op een grote deelname!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of redactie:

Secretariaat: Kluizenaarstraat 31, 5641 HE Eindhoven.
T: 040 2815633 

  

Redactie:Peter Ploegmakers/Hans van der Dennen (vormgeving & opmaak) 

Pieter Huyssensweg 3, 5624 AK Eindhoven 

T: 040 2445256

   

Met gezonde groet,

Bestuur EHTS

 

 


ninebits