STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

   

  

WIJ ZOEKEN MEDE-SPORTERS.  

Wij, dat zijn groepen sporters bestaande uit mannen en vrouwen, die onder deskundige begeleiding wekelijks sporten de op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 en van 14.30 tot 16.00 uur in Eindhoven. Veldhoven van 14.00 tot 15.30 uur en woensdagavond sporten van 18.45 tot 20.15 uur in Best. Donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur sporten op locatie Eindhoven Tongelre. 

Wij zouden het prettig vinden, als u onze groepen komt versterken, want bij afwezigheid van enkele sporters i.v.m. vakantie etc. worden onze groepen erg klein.

Van oorsprong is E.H.T.S. in 1980 opgericht ter voortzetting van de revalidatieperiode die hoofd-, hart- en/of vaatpatienten na behandeling hebben ondergaan en later ook o.a. diabetici.

Daar echter steeds meer de noodzaak van bewegen ter voorkoming van boven genoemde kwalen wordt aangetoond, heeft E.H.T.S. zijn deuren voor alle 40-plussers die hun conditie willen verbeteren dan wel behouden open gesteld.

Zij tracht deze  doelen te bereiken door :

         * Onder deskundige begeleiding wekelijks een sport en spel middag/avond te organiseren.

         * Voorlichting- en reanimatiecursussen te verzorgen.

         * Contacten te leggen met organisaties en instellingen met gelijke doelen.

De sportbegeleiders hebben een licentie voor o.a. hartrevalidatie en zij zien nauwlettend toe dat geen overbelasting plaats vindt en eenieder, afhankelijk van zijn/haar kunnen de rust krijgt die nodig wordt geacht.

Het uit te voeren programma bestaande uit rek- strek- en speloefeningen is zodanig gevarieerd dat alle spieren en gewrichten, die moeten zorg dragen voor een gezond lichaam en optimaal functioneren.

De beste manier om u te overtuigen is te komen kijken of nog beter, pak uw gymschoenen en doe 'n keertje met ons mee.   Dit zijn 2 proeflessen zonder enige verplichting.

Mocht u nog meer informatie willen neem dan contact met ons op, zie hiervoor rechtsboven CONTACT.

* Zie boven LOCATIES

 ninebits