STICHTING VOOR SPORT EN SPEL


 

 

  Nico Damen, secretaris, web beheer en beweegbegeleider

  Kluizenaarstraat 31

 

  5641HE Eindhoven          

 

  M: +316 48069656          


   Antoon Weemers, penningmeester/voorzitter


  Landleven 226
  5658 HZ  Eindhoven
  T: 040 2550678
 
  Rekeningnummer: NL23INGB0004225508 

 

  t.n.v. EINDHOVENSE HART TRIM STICHTING. 
   


Doelstelling

Beleidsplan 

Beloning 

Jaarverslagen  


 
 
 

 

  

  Wij voldoen aan de eisen van ANBI. 

      

 

 RSIN: 816064131 

  

  Wij zijn een "Algemeen Nut Beogende Instelling":

 

ninebits