STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

Hoe kunt u zich aanmelden als deelnemer van de E.H.T.S.?

Vraag eerst aan uw cardioloog of huisarts of u mag gaan sporten, vinden zij het goed dan nodigt de EHTS u uit om op een van onze locaties te komen kijken, samen met uw partner, om een praatje met u te maken over het verdere verloop om uw conditie weer op pijl te brengen.

U kunt dan tevens zien hoe de voortzetting van bewegen in groepsverband verloopt, als u er iets voor voelt, dan nodigen wij u uit om een keer mee te doen.

Na afloop van het spel en sport gebeuren, krijgt u nog een kort gesprek hoe het is gegaan, is deze bewegingsvorm iets voor u, dan overleggen wij met u, welke groep het beste is om ingedeeld te worden.

U krijgt van ons dan eventueel een inschrijfformulier mee, dat u bij een volgende sportmiddag of -avond kan inleveren bij een van de bestuursleden of groepsvertegenwoordiger, die bij iedere sportmiddag/-avond aanwezig is.

Wat zijn de kosten?

Omdat wij een stichting zijn en met vrijwilligers werken die allen bevoegd zijn om met hoofd- hart- en vaatpatiënten te werken kunnen wij uw bijdragen zo laag mogelijk houden.

Het inschrijfgeld is € 25,- inclusief poloshirt met E.H.T.S.-logo en roepnaam. Dit bedrag moet worden voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier. Nabestellingen van een polo kan bij het secretariaat, kosten nieuw shirt met logo en roepnaam € 22,50.

Bijdrage sport en spel

€ 50,- per kwartaal

€ 200,- per jaar*

*Dit betekent voor 10 maanden sporten, € 20,- per maand.

Dit zijn lessen van 90 minuten.

Wij als stichting vinden het wenselijk dat u de kwartaal termijnen periodiek overschrijft middels een periodieke overschrijvingsopdracht die u aan uw bank verstrekt op de

data 1 januari, 1 april, 1 juli en per 1 oktober.

Ten name van: EINDHOVENSE HARTTRIM STICHTING, IBAN: NL23INGB0004225.508. BIC: INGBNL23

Wij sporten i.v.m. zomervakantiesluiting gemeentelijke sportaccommodaties niet in de maanden juli en augustus.

De eerste 2 kennismaking lessen van 90 minuten zijn gratis.

Sporten geschied geheel op eigen risico!


Formulieren en folder

InschrijfformulierInschrijfformulier

Polo nabestellingPolo nabestelling

FolderFolder

ninebits