STICHTING VOOR SPORT EN SPEL

Juist nu het accent in de gezondheidszorg op bewegen ligt, biedt de E.H.T.S. voor u een optimaal recept.

De stichting, opgericht in 1980, heeft ten doel het bevorderen van de fysieke gezondheid van personen die een hart- of vaatproblemen hebben doorgemaakt, personen met een longaandoening, diabetes, maar ook van 40-plussers die hun conditie willen behouden dan wel verbeteren. ... Lees meer >

ninebits